Fusk & Koder till Sims 4

by Love Sims
Fusk and Koder till Sims 4 cheats

Först och främst kan du börja med att öppna fuskrutan och det gör det genom att trycka CTRL + SKIFT + C. på din PC eller Mac, medan spelet körs. Då öppnas dialogrutan där du kan skriva in dina fuskkoder. Glöm inte att trycka på “Enter” när du har skrivit in en fuskkod. JUKSEKODENE TIL THE SIMS 4

Hur fuskar man för att få fler simdaler?

Pengafusken i The Sims 4:

  • Skriv in “rosebud” eller “kaching” för att få 1 000 simdaler
  • Skriv in “motherlode” för att få 50 000 simdaler

Hur kan man titta på alla hus i världen utan kostnad?

När man först börjar spela i världen kan det vara knepigt att välja ett hus åt sin sim. Så varför inte öppna upp fler fastighetsalternativ? Aktivera fuskrutan och skriv in “FreeRealEstate On” så kan du flytta in på alla bostadstomter, oavsett vad de kostar. För att stänga av det här aktiverar du bara fuskrutan igen och skriver in “FreeRealEstate off”.

Hur kan man köpa låsta karriärföremål i byggkatalogen?

För att aktivera det här byggfusket i The Sims 4 går du in i byggläget, öppnar fuskdialogrutan och skriver in “bb.ignoregameplayunlocksentitlement”.

Hur teleporterar man sina simmar om de inte är vampyrer?

Använd “testingcheats true”, håll in Skift-tangenten, klicka var som helst på marken dit du vill teleportera din sim och välj “Teleportera hit”.

Hur manipulerar man simmarnas behov?

Om din sim är ledsen och du vill justera simmens behov så att hen blir glad igen, måste du aktivera fuskrutan och skriva in “testingcheats true”. Sen kan du klicka på simmen vars behov du vill ändra och välja “Gör glad”.

Hur lämnar man en sim i statiskt tillstånd?

Om din sim befinner sig i ett visst tillstånd där alla behov är gröna, eller röda, och du vill hålla simmen i det tillståndet en längre tid, måste du aktivera fuskrutan och skriva in “testingcheats true”. Sen håller du in skift och klickar på den sim du vill ändra, väljer “Behovsfusk” och därefter “Stäng av behovsmätarsänkning”. Om du vill frigöra simmen igen följer du ovanstående instruktioner och väljer “Aktivera behovsmätarsänkning” i stället.

Hur kan man flytta saker vart man vill?

Ibland vill du kanske placera föremål (som möbler eller fönster) i byggläget på ställen som rutnätet inte tillåter. För att göra det aktiverar du fuskrutan, skriver in “bb.moveobjects on” och markerar det föremål som du vill placera, så kommer du att se att du kan placera det var du vill på tomten.

Hur kan man se föremål som är dolda i bygg/köp-katalogen?

Ibland är vissa föremål dolda i bygg/köp-katalogen, till exempel föremål från speciella evenemang som har avslutats, men du vill komma åt dem ändå. För att göra det aktiverar du fuskrutan och skriver in “bb.showhiddenobjects”, så hittar du föremålen redo att användas.

Pengafusk

Cheat CodeResult
kaching ger 1000 simdaler 
rosebud ger 1000 simdaler 
motherlode ger 50000 simdaler 
money {nummer på hur mycket pengar du vill ha} ex. money 90000
ändrar simdalerna till angiven siffra
Sims.modify_funds +{nummer på hur mycket pengar du vill ge}  ex. Sims.modify_funds + 100000 
ger simdaler till ett hushåll
Sims.modify_funds -{nummer på hur mycket pengar du vill ta bort} ex. Sims.modify_funds -100000 
tar bort simdaler från ett hushåll
households.autopay_bills betalar räkningar automatiskt
FreeRealEstate on/off ger dig möjligheten att köpa alla tomter oavsätt vad de kostar och vad du har för simdaler

bygglägefusk

Cheat CodeResult
bb.moveobjects objekt kan placeras överallt i bygg- och köpläget.
bb.ignoregameplayunlocksentitlement låser upp alla karriärsbelöningar (även rum).
Shift + ] gör objekt större
bb.showhiddenobjects låser upp gömda objekt
bb.enablefreebuildgör att du kan ändra Sjukhus, Polisstationen, Labbet och andra låsta tomter.

Färdighetsfusk

stats.set_skill_level { Färdighetsfusk }  

Cheat CodeResult
stats.set_skill_level Major_Baking 10 ger dig maxad färdighet i bakning 
stats.set_skill_level Minor_Dancing 5 ger dig maxad färdighet i dans
stats.set_skill_level Major_DJ 10 ger dig maxad färdighet i DJ

 Karriär

careers.add_career {karriärsnamn}  ex. careers.add_career writer – lägg till en karriär

Cheat CodeResult
careers.promote Astronautger en befodran inom astronaut
careers.promote Athleticger en befodran inom idrottare
careers.promote Businessger en befodran inom affärer
careers.promote Criminalger en befodran inom kriminell
careers.promote Painterger en befodran inom målare

More Love CC

more love cc